Skialpový Obřák, 5. – 7. 4. 2019 » Poděkování na rozloučenou