Skialpový Obřák, 7. ročník, díl třetí, 25.-28.3.2021 » úvodní vpravo