Skialpový Obřák, 6. ročník, díl první, 24.-26.1.2020 » Úvodní vpravo – zmenšené